Ukázka práce vyučené kadeřnice dcery Hany Horké . tel.603924168


PB010002.JPG
 3.roč.
PB010003.jpg
3.roč.
PB010004.jpg
3.roč.
PB010005.jpg
3.roč.
PB010002.JPG
 3.roč.
PB010002.JPG
 Hana Horká
PB010002.JPG
 Celoškolní soutěž
PB010004.jpg
Celoškolní soutěž
PB010003.jpg
2
PB010005.jpg
cop
PB010002.JPG
 HH
PB010005.jpg
Závěr
PB010002.JPG
 1
PB010003.jpg
2
PB010004.jpg
3
PB010005.jpg
4
PB010004.jpg
3
PB010003.jpg
JD
PB010002.JPG
 11
PB010003.jpg
12
PB010004.jpg
13
PB010005.jpg
14
PB010002.JPG
 15
PB010003.jpg
16
PB010002.JPG
 17
PB010003.jpg
18
PB010004.jpg
19
PB010005.jpg
20
PB010002.JPG
 21
PB010002.JPG
 1
PB010002.JPG
 1.roč.
PB010003.jpg
2
PB010005.jpg
4
PB010004.jpg
3
PB010002.JPG
 21
PB010003.jpg
2
PB010002.JPG
 1
PB010003.jpg
2
PB010002.JPG
 HH
PB010005.jpg
4
PB010002.JPG
 1
PB010002.JPG
 HH
PB010002.JPG
 HH
PB010003.jpg
2
PB010005.jpg
20
PB010004.jpg
3
PB010002.JPG
 1
PB010003.jpg
HH

 

 
U k á z k y   z   p r á c e